Çağlayan Mah. 2055 Sok. No:31/1 Muratpaşa / Antalya

Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33

Talep Formu
Bizimle İletişime Geç
Hemen Bizi Arayın

+90 535 463 53 33

Bizi Takip Edin
Penis kalınlaştırma egzersizleri

Varikosel Belirtileri

Varikosel belirtileri farklılık gösterebilir. Varikosel birçok zaman kasık bölgesinde şiddetli ağrıya ve testiste basınç ya da çekilme hissine neden olabilir. Uzun süre ayakta kalındığında ağrı şiddetlenir ve bu varikoselin en sık görülen belirti şeklidir. Fiziki muayene tanı koymada çoğu zaman yeterlidir. Muayene sırasında yumrulaşmış damarlar hissedilebilir. İlerlemiş derecede Varikosel vakalarında testis kıvamı gevşemiş ve Volümü azalmıştır.

Erişkin Erkeklerde Belirtileri Nelerdir?

Erişkin erkeklerde belirtileri  testisin sol tarafında ele gelen bir kitle gelmesi ya da ağrı nedeniyle hekime başvurular. Bu şekilde hekimin muayenesinde tespit edilir. Birçoğu da herhangi bir belirti vermeyebilir. Tanı üroloji doktor tarafından konur. Ultrason vs gibi İlave işlemler gerekmez. Erkekte sperm üreten testislerin kirli kanı toplayan toplar damarların normalden daha fazla genişlemesidir. Yumurtalıklarda kan birikmesinde sorun olduğu için yumurtalıkta kirli kan göllenir. Kısaca Varikosel damar genişlemesidir. Kirli kanı toplayan damarların normalin daha da ilerisinde genişlemesi de diyebiliriz. Birçok kişi çocuk sahibi olamama şikâyeti ile doktora başvurmaktadır. Varikosel teşhisi için en önemli belirleyici faktör sperm tahlilidir. Bu test ile sperm hücrelerin sayısına hareketine ve yapısına bakılır. Varikosel sperm hareketlerini bozuyor.15-35 yaşları arasında daha sol tarafta görülür.  Varikosel cinsel yaşantıyla ilgisi yoktur.

 • Testislerde şişlik ve kasık bölgesinde ağrı
 • Testislerde gözlenen boyut farkı  kan akımını bozulmasıyla belli olur
 • Testilerde toksin maddelerin  birikmesi
 • Testislerde yumrulaşma veya şekil bozukluğu,
 • Üreme ile ilgili sorunlar ya da kısırlık
 • Testis boyutlarında küçülme
 • Damarlarda yumrucuk oluşumu
 • Daha öncesinde yaşanan homotetik sorunlar

Varikosel Çocukluk ve Ergenlik Çağındaki Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda daha az görülen varikosel daha çok 10-15 yaş grubundaki çocuklarda görülmektedir. 16-17 yaş aralığındaki ergen çağlarda ortaya çıkan varikoselin testislere olan etkisinin incelenmesi çok daha zordur. Sperm üretimi tamamen başlamadığından sperm işlevinin değerlendirilmesi çok daha zor olabilmektedir. Bununla  ergen çağlarda semen tahlili yapılması etik değildir. Cerrahi müdahale yönünde karar verilmesi zor olan ergen çağlarda testis büyüklüklerini ve testis düzeyini incelemek radyan enerji (radyolojik) olarak varikoselin derecesini ölçmek gerekir. Varikosel testis boyutlarında farklılık gözleniyorsa ya da testislerde ufalma oluyorsa cerrahi işlem düşünülebilir. Yalnızca, testis büyüklük ve formunda bir değişiklik olmayan ergen grupta varikoselin prevantoryum takibi yapılması en azından semen tahliliyle sperm değişkenlerini değerlendirerek operasyona karar verilmesi daha uygun olacaktır.

Belirti Vermeyen Ağrısız Varikosel Nasıl Anlaşılır?

Belirti vermeyen ağrısız varikosel ; testislerde küçülme olmayan hastalarda infertiliteye sebep olmayan varikosel tanılarında tedaviye gerek yoktur. Varikosel ağrısı yapan testislerde küçülmeye ve kısırlığa sebep olan bazı durumlarda ise cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi girişim olarak en etkili olan mikro cerrahi yöntemi ile internal (kasık bölgesi) ve eksternal spermatik venler bağlanmaktadır. Üroloji uzmanı tarafından planlanan tedaviler her zaman olumlu sonuçlar vermiştir.

İleri Derecede Varikosel Belirtileri Nelerdir?

İleri derecede Varikosel semptomları arasında testislerde oluşan şişlik terleme ve sıcaklık hissi oluşur. Varikosel Semptomlarından biri olan testislerde küçülme düşük bir ihtimal de olsa bazı hastalarda görülebilir. Hastalığın ileri derecede seyrettiği vakalarda varikosel ameliyatı sonrası kısırlık devam etmesi durumunda hastadan renkli doppler ultrasonografi istenir.

Hastanın Fizik muayenesinde yumurtalık ağrısına bağlı skrotum şüphesi var ise yapılan tüm bu tetkiklerin sonucuna göre  uygulanacak tedavi planı belirlenir. Damarlarda kan akımının bozulmasıyla genişleme olur. Bunlar dışarıdan bacaklarda görülecek kadar belirginleşir ve varise veya benzer bir şekle de neden olur.

Çocuklukta Görülen Azoospermik Varikosel Semptomları Nelerdir?

Azospermi, doğuştan kaynaklı olup, sperm kanallarındaki eksiklik ya da, geçirilen Enfeksiyonlar ve ameliyatlar sonrası menide spermin hiç olmaması demektir. Bu tür hastalarda sperm tahlilinde canlı ya da ölü sperme rastlanmaz. İleri derecedeki varikosel hastalarda uygulanan mikro cerrahi girişimlerinde başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Ameliyattan sonra yapılan sperm tahlilinde hücre çoğalmasında görülme oranı %40’larda olduğu görülmüştür.

10 Yaş Altı Çocuklarda Görülen Adolesan Belirtileri Nelerdir?

Ergen yaş öncesi 10 yaş altı çocuklarda görülen türe adolesan varikosel denilir. Adolesan çocuklarda genellikle belirti vermez, üroloji uzmanı tarafından yapılan muayenede ortaya çıkar. Ultrasonografi ile tespit edilen vakalarda testis hacimleri arasında 2 ml den fazla fark varsa, kısaca testiste önemli ölçütlerde bir Volüm kaybı varsa mikrocerrahi varikosel ameliyatı yapılması gerekir. Çocuk iken bu ameliyatı olanlarda operasyon sonrası testis Volümleri normal haline dönerken 14 yaşından sonra ameliyat olanlarda testis boyutları normal forma gelse de Volüm yani hacim olarak olarak istenilen bir düzelme olmamaktadır.

Varikosel Neden Olur?

Varikosel oluşumunda 3 önemli kurama dayanmakta bunlar;  sağ ve sol testis toplayıcı damarları arasındaki yapısal farklılıklar, toplayıcı damara olan kanın geri akması ile ortaya çıkan kapak reflüsü ve testis toplayıcı damarlarında oluşan kısmi tıkanıklıklar hastalığın oluşumuna neden olur. Bu durum tedavi edilmediği durumlarda değişik kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Varikosel daha çok ergenlik çağlarında ortaya çıkar ve zamanla ilerler. Kalıtımsal yatkınlığı olanlarda, çok uzun süre ayakta duranlarda ağrı şikâyeti olsa da infertiliteye kısırlık ve diğer sebepler fiziki muayene ile saptanır.

Varikoselin büyüklüğü ve tahribatına göre üç aşamada ele alınabilir. Elle dokunarak muayene ya da Ultrason ile yapılır. Farklı şekillerde belirti veren görülebilen varikoselin tanısı uzman bir Üroloji- Androloji uzmanı tarafından otantik ve uygun koşullarda yapılacak detaylı bir muayene ile konulmalıdır. Hastalığın yalnızca doppler ultrasonografi ile belirlenmesiyle cerrahi girişim çok ta yararlı olamayabilir. Bu türdeki istisnaî durumlar haricinde varikosel tanısı için fiziki muayeneden başka Ultrasonograf gibi ek incelemeler istenmemelidir.

Varikosel Dereceleri Nelerdir?

Varikosel tanısında en önemli en değerli yöntem uzman bir üroloji uzmanının yapacağı fiziki muayenedir. Varikosel dereceleri: 3 dereceye ayrılır:

 • Derece ıkınma öksürük gibi şikâyetlerle gelen ayakta muayenede ancak ele gelen
 • Derece Karın içi basıncı artırılmasına gerek olmadan el ile dokunarak anlaşılan ayakta muayenede
 • Derece En ileri derecede olup gözle görülebilen varisli damarlar, ayakta muayenede

Varikosel Neden Daha Çok Sol Tarafta Görülür?

Pek çok erkeğin baba olma hayallerini gölgeleyen ve her on erkekten birinde görülen varikosel ergin dönemlerde görülen durumlarda yumurtaların küçük kalmasına sebep olabilir. Varikosel hastalığı vücutta ısının artmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında toplar damardaki zararlı maddeler erkekteki sperm yapısını bozabilir. Daha çok sol tarafta görülmekle beraber, her iki tarafta da görülebilmektedir.

 • Sol taraftaki toplardamarın boşaldığı nokta ana damarlara dik olarak iner  . Bu sebeple kan tam olarak boşalmaz.
 • Testisin sol tarafındaki toplardamar daha uzundur.
 • Soldaki toplardamarın içerisinde kanı ileri pompalayan kapakçıklar yetersizdir.
 • Soldaki damarda basınç daha fazla olduğundan kanı ileri gönderemez

Varikosel Kaç Çeşittir?

Karın içindeki basıncın arttığı durumlarda el ile yapılan muayenede varisli damarları hissedilmesiyle ortaya konur. Varikosel  tanısında ikinci derecede, ise ve fiziki muayeneyi zorlaştıran durumlarda hastadan skrotal renkli doppler ultrasonografi tetkiki istenebilir.

Bu inceleme hasta damarlarında meydana gelen bozuklar damarlara kirli kanın geri dönüp dönmediğini, testiste volüm kaybı olup olmadığını ortaya koyar.

Spermiogram varikosel; spermde sayı, hareket ve biçim bozukluğuna sebep olabilir. Hastaya 2 farklı sperm tahlili (spermiogram) yapılmalıdır; iki tahlil arasında bir haftadan az ve 3 haftadan daha çok süre geçmemelidir. Sperm sayısının 5-10 mil. arasında olduğu vakalarda kandaki FSH ve Testosteron seviyelerine değerlendirmek gerekir. Eğer sonuç rakamsal olarak 5 milyondan daha az ise:  bazı genetik testler yapılması gerekir. Testlerin sonucunda spermlerin yapısında bir bozulum söz konusuysa ise varikosel  ağrısı olmadan tamamen rastlantıyla saptanmıştır. Bu hastalarda varikosel ameliyatının yapılması herhangi bir yarar sağlamamaktadır.

Subklinik varikosel: Doktorun yapmış olduğu  fiziki muayenede saptanamayan Skrotal Renkli Doppler Ultrason ile tanı konulan varikoseldir. Bu tür vakaların cerrahi tedavi sonuçları diğer varikosel tedavi sonuçlarına göre çok düşüktür.

Ağrı ve varikosel: Belirti vermeyen Varikosel Semptomlarda çiftlerin çocuk sahibi olmaması  yüzünden üroloji uzmanına başvurmasıyla tespit edilebilen bir hastalıktır. Testislerde %6 oranında ağrı ya da testiste basınç hissine rastlanır. Ameliyat gerektirmez uygulanan tedavi yöntemleriyle geçmez ise cerrahi girişim düşünülebilir.

Varikosel Belirtileri ve Tedavisi

İnfertilite nedeniyle doktora başvuran hastalarda elle dokunularak yapılan fiziki muayene ya da radyolojik yöntemlerle tespit edilen testis kitleleri patoloji  mevzulu değilse, hastanın sperm değerlerinde bozulma varsa, hasta testisinde kısırlığa neden olacak bir bulgu yoksa Varikosel tedavisi, radyolojik açık cerrahi, ya da laparoskopik yöntemlerle tedavi yapılabilir.

Varikosel Radyolojik Tedavisi Nedir?

Radyolojik olarak toplardamar genişlemesi damarları engelleyen tıkama yoluyla zararlı damar kapatılma metodu daha öncesinden kullanılan birçok vakada testis damarlarının içine girebilme olasılığı olamadığı için klasik yöntemler tercih edilmektedir. Varikosel cerrahi tedavisinde amaç, hastalık tespit edilen damarları bağlanarak testise temiz kan giden toplardamarı, sperm kanalının korunmasını sağlamaktır.

Varikosel Tedavisinde Uygulanan En İyi Metotlar Hangisidir?

Varikoselektomi erkekte İnfertilite (kısırlık) sebepleri arasında en sık uygulanan cerrahi tedavidir. Bu yöntemle genişleyen ve varise neden olan toplardamarların tümüyle çıkarılmasına yönelik uygulanan cerrahi teknikte toplardamarlar başarı ile bağlanır.

Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi metot; varikosel hastalığını nüksetmesi, toplardamar kanlanması ve ameliyat sonrası  testisleri içinde normalden daha fazla sıvı birikmesi gibi Komplikasyonları en az olan Varikosel ameliyatı olanlar ameliyat sonrası sperm değişkenlerinde iyileşme daha yüksek olmalıdır.  Bu nedenle ameliyat mutlaka mikroskobu mikrocerrahi tekniğiyle yapılmalıdır.

Hastalığın nüksetme olasılığı %1 raddelerinde, iken ameliyat mikroskobu kullanıldığında ise bu oran %15 lerdedir. Bununla birlikte mikro cerrahi metodu ile yapılan operasyon sonucunda doğurganlık %43 lerde iken 2. yılda bu oran %60’lara kadar çıkabilmektedir.

Varikoselektomi Ameliyatı Nedir?

Varikoselin ameliyatı (cerrahi tedavi) için iki önemli tedavi yöntemi önerilmektedir. Semen Anomalileri testis volümün azalmasıyla ortaya ağrı skrotumda  ve infertilite durumunda cerrahi müdahale gerekir. Varikoselde belirlenecek tedavi şekli cerrahın deneyimi ve koşulların uygunluğu belirlemelidir. Varikoselektomi ameliyatı olan hastalar tedavi sonrası %60-80’inde belirgin düzeyde iyileşmeye olduğu bilinmektedir Cerrahi müdahale gerektiren varikosel tanısı ve ameliyat kararı daha çok Doppler Ultrasonograf incelemesi sonrasında konulmaktadır. Bunun Nedeni varikoselli erkeklerde testis ısısının bozulmasına bağlı olarak kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ve kan akışını bozması infertiliteye neden olabilir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Varikosel tedavisi sonrasında sperm kalitesinde %50-90 arasında iyileşme görülürken, ortalama 9 ile 12 ay sonrasında%30-50 orantısında erkekte üreme artışı görüldüğü bildirilmiştir.  Çiftler infertilitesinin olması, sperm tahlillerinde sorun tespit edilmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda kadında doğurma yeteneğinin bulunması ya da bunun düzeltilebilir nitelikte olmasıdır. Klinik olarak fiziki muayene ile ortaya çıkan sperm yapısındaki bozukluk olan bekâr erkeklere varikosel onarımı cerrahi ya da cerrahi-dışı teknikler ile düzeltilebilmektedir. Bu yüzden sperm üretiminde bir bozukluklar, kanallardaki tıkanıklıktan dolayı, spermin dışarı çıkmaması, ya da sperm yokluğu, gibi sorunlar varikosel ameliyatından sonra sperm kalitesinde düzelme etkisi yaratabilmektedir.

Hasta olgunluk döneminde ise ve testisi diğerine göre daha ufak kalmış ise bu durumda da cerrahi müdahale önerilir.